Hôm nay :

Hotline: 0919 923 293 - 0898 123 881

Micro thu âm - Soundcard thu âm - Linh kiện


[giaban]300.000[/giaban] [giamgia]100[/giamgia] [tomtat]Phụ kiện dùng để gắn Micro cố định tại một vị trí bất kỳ, phù hợp với các loại Micro có kích thước từ 45-55mm[/tomtat] [kythuat]213asdasd[/kythuat] [mota]
Shock Mount là phụ kiện dùng để gắn cố định Micro tại một vị trí nhất định giúp bạn cố định micro khi hát tránh va chạm hay làm rơi....
Sử dụng Shock mount để set tup cho phòng thu của bạn thật chuyên nghiệp và đẳng cấp

[/mota]

BACK TO TOP